Resume

Arbetslivserfarenhet

Kompetenser

Sedan år 2000

Egen byggfirma

Behörig plattsättare och arbetsledare enligt BKR

Kvalitetsansvarig sedan 2007

Snickare och montör

Arbetsledare

Projektledare

Byggkonsult i Spanien www.kerou.se

Energikonsult

Certifierad miljöbyggnadssamornare, link

Modellering IDA ICE

1996-1998

NC operatör, Calibra AB

Diverse arbete

Energiingenjör med bred kunskap inom

projektledning

projektering

energiberäkningar

klimatanalys

dagsljussberäkningar

solvärmelast

byggnation


Miljöbyggnads-samordnare

Certifiering

Samordning

Samarbete

Teamledning

IDA ICE

Modellering

Beräkningar

Miljöbyggnadsmodul

Avancerad modellering

Dagsljus och Solvärmelast

Utbildning

2021

SGBC

Miljöbyggnadssamordnare2019-2021

Nackademin

Energiingenjör2019-

Equa

IDA ICE

Modellering på avancerad nivå

Beräkningar för Mijöbyggnad

Dagsljusberäkningar


1998-1999

Frans Schartaum

Starta Eget


2004-2006

Universidad de Valparaiso (Chile)

Byggingenjör


1989-1992

Universidad Santa Maria (Chile)

el-ingenjör


Språk

Svenska

Engelska

Spanska


IT

Office

CAD

IDA ICE

Microsoft Projekt

Fortnox-Visma SPCS